preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje

 > Naslovnica
Vijesti

Poziv na testiranje

Autor: Anamarija Macan, 4. 5. 2021.

 

OSNOVNA ŠKOLA

„IVAN MEŠTROVIĆ“, VRPOLJE

BANA JELAČIĆA 50

 

KLASA: 112-02/21-01/15

URBROJ: 2178/11-01-21-05

Vrpolje, 04. svibnja 2021. godine

 

Temeljem članka 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Ivan Meštrović“, Vrpolje upućujemo

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

 

kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaje objavljene 19. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje.

 

 

 

 1. NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE (m/ž), PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 2 IZVRŠITELJA/ICE

 

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne, ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

 1. BOBAN ANAMARIJA ,
 2. ČARAPINA KRISTINA,
 3. ČIČAK ZVONIMIR,
 4. DAUTOVIĆ NIKOLINA,
 5. DEŠIĆ DAJANA ,
 6. GLAVAČEVIĆ MARINA,
 7. ILIŠEVIĆ MAGDALENA,
 8. JACKIV VALENTINA,
 9. JURIĆ MONIKA ,
 10. JURILJ JOSIPA ,
 11. LEKO MATEA,
 12. LUNGUL ELIZABETA,
 13. MAJIĆ SANDA,
 14. MATOŠEVIĆ NIKOLINA,
 15. MIRKOVIĆ VALENTINA,
 16. PAVLOVIĆ MAJA,
 17. PERIĆ IVANA,
 18. PETROVIĆ AČAJ IVANA,
 19. RADIČEVIĆ TENA,
 20. SABLJIĆ ĐURĐICA,
 21. SKORUPSKI MAJA,
 22. ŠETKA NIKOLINA,
 23. ŠPIONJAK ANA,
 24. TONKOVIĆ MARTINA,
 25. ZIRDUM MARIJANA,
 26. ŽIVIĆ TAJANA.

 

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

 

 1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine u 11,00 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pismenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

 1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održati će se u:

cetvrtak, 13. svibnja 2021. godine u 11,30 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

 

 1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19).
 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
 4. Zakon o radu,
 5. Kurikulumi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema razredne nastave,
 6. Stavovi prema radu i suradnji,
 7. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije.

 

 

 1. NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE (m/ž), PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

 

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne, ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

        1. DAUTOVIĆ NIKOLINA,

2. GLAVAČEVIĆ MARINA,

3. ILIŠEVIĆ MAGDALENA,

4. LUNGUL ELIZABETA,

 1. MIRKOVIĆ VALENTINA,
 2. PAVLOVIĆ MAJA,
 3. RADIČEVIĆ TENA,
 4. SABLJIĆ ĐURĐICA,
 5. SKORUPSKI MAJA,
 6. ŠPIONJAK ANA,
 7. ZIRDUM MARIJANA

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

 

 1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine u 11,00 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pismenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

 1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

cetvrtak, 13. svibnja 2021. godine u 11,30 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

 1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19).

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
 4. Zakon o radu,
 5. Kurikulumi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema razredne nastave,
 6. Stavovi prema radu i suradnji,
 7. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije.

 

Važna napomena: Kandidati koji su poslali prijave na oba natječaja (učitelj RN na neodređeno i učitelj razredne nastave na određeno vrijeme) pristupaju samo jednom pisanom i usmenom testiranju, a osvojeni bodovi im se računaju za oba natječaja.

 

 1. NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE (m/ž), PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

 1. ČIČAK ZVONIMIR
 2. HEĆIMOVIĆ ANAMARIJA
 3. PAVLOVIĆ MAJA
 4. SABLJIĆ ĐURĐICA
 5. ŠAPINA TIHANA
 6. TRBARA ANA

 

Ostale osobe koje su se prijavile na natječaj ne ispunjavaju sve uvjete natječaja, ne smatraju se više kandidatom/kandidatkinjom i ne pozivaju se na testiranje.

 

Testiranje će sukladno Pravilniku biti usmeno.

 

 

 1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 12. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

Nakon provedenog testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

 

 1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19).

 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
 3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
 4. Zakon o radu,
 5. Kurikulumi nastavnog predmeta informatika ,
 6. Stavovi prema radu i suradnji,
 7. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije.

 

 1. NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU LIKOVNE KULTURE, PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

 

Temeljem zaprimljenih prijava jedino kandidat JOSIP BALIĆ ispunjava sve uvjete natječaja, te prema Pravilniku nema testiranja.

Kandidat JOSIP BALIĆ poziva se na razgovor sa ravnateljem koji će se obaviti u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine u 12,00 sati.

 

Ostale osobe koje su se prijavile na natječaj ne ispunjavaju sve uvjete natječaja, ne smatraju se više kandidatom/kandidatkinjom i ne pozivaju se na testiranje.

 

 

 

 1. NATJECAJ ZA VODITELJA/ICU RAČUNOVODSTVA, PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

 

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja (između ostalih visoka stručna sprema) te se pozivaju na testiranje.

 

 1. DIKANOVIĆ ANDREA,
 2. VRLJIĆ DAJANA,
 3. ZAROŽINSKI MAJA.

Ostale osobe koje su se prijavile na natječaj ne ispunjavaju sve uvjete natječaja, ne smatraju se više kandidatom/kandidatkinjom i ne pozivaju se na testiranje.

Testiranje će sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Ivan Meštrović“, Vrpolje  biti usmeno:

 

USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine u 12,30 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

 • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta.
 • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
 • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
 • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.

 

Nakon provedenog testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

 

 

 

 1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:


Na temelju Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi:

Voditelj računovodstva škole obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi,
 • u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvršavanje,
 • vodi poslovne knjige u skladu s propisima,
 • kontrolira obračune i isplate putnih naloga,
 • sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje,
 • priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti,
 •  surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima,
 •  usklađuje stanja s poslovnim partnerima,
 • obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC),
 • obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa,
 • obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima,
 •  obračunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima,
 • obračunava isplate članovima povjerenstava,
 •  evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture,
 • radi blagajničke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
 3. Zakon o radu
 4. Proračunsko računovodstvo

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje


Priloženi dokumenti:
Poziv_na_testiranje.docx (23.93 KB)


Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Virtualna knjižnica

Školski list

 Kad zvoni

                     

Godina čitanja 2021

Anketa
Koliko često posjećujete našu web stranicu?

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2015.

Ukupno: 182233
Danas: 60
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje / Bana Josipa Jelačića 50, HR-35210 Vrpolje / os-imestrovic-vrpolje.skole.hr / ured@os-imestrovic-vrpolje.skole.hr
preskoči na navigaciju