preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje

 > Naslovnica
Vijesti

Poziv na testiranje

Autor: Anamarija Macan, 17. 11. 2021.

OSNOVNA ŠKOLA

„IVAN MEŠTROVIĆ“, VRPOLJE

BANA JELAČIĆA 50

 

KLASA: 112-01/21-01/26

URBROJ: 2178/11-01-21-15

Vrpolje, 17. studenog 2021. godine

 

Temeljem članka 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Ivan Meštrović“, Vrpolje upućujemo

 

POZIV NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE

 

kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaje objavljene 28. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje.

 

 

  1. NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU ENGLESKOG JEZIKA, PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME – dva izvršitelja/ice

 

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

čije su prijave potpune i pravodobne, ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

  1. JOSIPA VEŠIGAJ ČIČAK
  2. ANTONIJA GAŠO
  3. ANA MARIJA MARELJA
  4. IVA PAVLOVIĆ

 

Ostale osobe koje su se prijavile na natječaj ne ispunjavaju sve uvjete natječaja, ne smatraju se više kandidatom/kandidatkinjom i ne pozivaju se na testiranje.

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

 

  1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 24. studenoga 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

Pravila prilikom pismenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste će ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

  1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 1. prosinca 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

Pravila prilikom usmenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

  1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19).
 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
  3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
  4. Zakon o radu,
  5. Kurikulumi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema engleskog jezika u osnovnoj školi,
  6. Stavovi prema radu i suradnji,
  7. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije.


NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOG JEZIKA, PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

nije su prijave potpune i pravodobne, ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

  1. ANTONIJA GAŠO
  2. KRISTINA LUKIĆ
  3. ANITA SUBAŠIĆ
  4. IVANA ŠPLIHAL

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

  1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

utorak, 23. studenoga 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pismenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

  1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

utorak, 30. studenoga 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

Pravila prilikom usmenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

  1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine“, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19).
 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
  3. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi,
  4. Zakon o radu,
  5. Kurikulumi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema njemačkog jezika u osnovnoj školi,
  6. Stavovi prema radu i suradnji,
  7. Stručno pedagoške i metodičke kompetencije.

 

  1. NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU, PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

  1. MARICA DRAGUN
  2. DRAGICA GREGURIĆ
  3. MARIJA JELEČEVIĆ
  4. IVANA KOMADINA
  5. VALENTINA KOVAČ
  6. KATICA MARKOVIĆ
  7. JASNA MIŽURIĆ
  8. HELENA PRGOMET
  9. MARINA TUCAKOVIĆ

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

 

  1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 24. studenoga 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pismenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.
  1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 1. prosinca 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

 

Pravila prilikom usmenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

  1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju Pravilnika o djelokrugu poslova tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine 40/214)
 

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
  3. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi,
  4. Zakon o radu,
  5. Higijena i ekologija na radnom mjestu,
  6. Poznavanje poslova spremača na temelju prethodnog radnog iskustva,
  7. Stavovi prema radu i suradnji.
  1. NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU, PUNO NEODREĐENO RADNO VRIJEME

 

POPIS KANDIDATA,

 prema abecednom redu,

 

čije su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranja.

 

  1. MARINA ANĐELIĆ
  2. GABRIJELA BIONDIĆ
  3. BRIGITA KNEŽEVIĆ
  4. SLAVICA KUCJENIĆ
  5. DARKO RADIČEVIĆ
  6. HRVOJE ŽIVIĆ

Testiranje će sukladno Pravilniku biti pismeno i usmeno.

 

  1. PISMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 24. studenoga 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje i trajat će najduže 45 minuta.

 

Pravila prilikom pismenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Za vrijeme pisane provjere nije dopušteno: koristiti se bilo kavom literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, razgovarati ili ometati druge kandidate/kandidatkinje,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

  1. USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE održat će se u:

srijedu, 1. prosinca 2021. godine u 12,45 sati u Osnovnoj školi “Ivan Meštrović“ , Bana Jelačića 50, 35210 Vrpolje

 

Na usmeno testiranje pozivaju se svi kandidati iz Popisa kandidata. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju neće moći pristupiti ni usmenoj provjeri.

Usmeno testiranje pojedinog kandidata u pravilu ne traje dulje od 15 minuta, a kandidati će pristupiti provjeri prema rasporedu koji je utvrđen u Popisu kandidata.

Pravila prilikom usmenog testiranja:

  • Svi kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta,
  • Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju,
  • Kandidat koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatra se da je odustao od prijave na natječaj,
  • Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera i preporuka koje vrijede u školskim ustanovama , a na iste e ih još upozoriti članovi Povjerenstva.
  • Kandidati ne mogu ući u prostore škole bez predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokumenta sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021.
  • Napominjemo da škola ne vrši testiranje na virus COVID-19 već je testiranje potrebno napraviti u ovlaštenoj ustanovi i predočiti negativan nalaz.

 

Nakon provedenih testiranja i utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo isti dan sastavlja rang listu  kandidata koju dostavlja ravnatelju Škole.

 

  1. OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE

 

OPIS POSLOVA:

Na temelju  Pravilnika o djelokrugu poslova tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine 40/214)

PRAVNI IZVORI I PODRUČJA ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
  3. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi,
  4. Zakon o radu,
  5. Higijena i ekologija na radnom mjestu,
  6. Poznavanje poslova kuhara na temelju prethodnog radnog iskustva,
  7. Izrada normativa za prehranu učenika,
  8. Poznavanje robe i prehrane,
  9. Stavovi prema radu i suradnji.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

OSNOVNA ŠKOLA

„IVAN MEŠTROVIĆ“, VRPOLJE

BANA JELAČIĆA 50

KLASA: 112-01/21-01/26

URBROJ: 2178/11-01-21-16

Vrpolje, 17. listopada 2021. godine

 

 

Temeljem članaka 13. i 14. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi  „Ivan Meštrović“, Vrpolje upućujemo

OBAVIJEST

 

osobama prijavljenim na natječaj objavljen 28. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ivan Meštrović“, Vrpolje, čije prijave ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, ne smatraju se više kandidatom/kandidatkinjom te se ne pozivaju na testiranja.

 

  1.  Natječaj za učitelja/icu engleskog jezika (m/ž) na puno određeno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

  1. MARTA ZEČEVIĆ BERBIĆ
  2. MAGDALENA BOČEK
  3. FILIP MATAN
  4. MARIJA PAŽUR
  5. ELIZABETA ZORIĆ

Razlozi zbog kojih se ne smatrate više kandidatom/kandidatkinjom:

  • Prema uvjetima natječaja kandidatom se smatrate samo ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. Stavak 6, pod a)  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 035/ 439 145 ili mob: 091/ 5791 705

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

 

 


Priloženi dokumenti:
Poziv_na_testiranje.docx (28.47 KB)


Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Virtualna knjižnica

Školski list

 Kad zvoni

                     

Godina čitanja 2021

Anketa
Koliko često posjećujete našu web stranicu?

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2015.

Ukupno: 182343
Danas: 12
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje / Bana Josipa Jelačića 50, HR-35210 Vrpolje / os-imestrovic-vrpolje.skole.hr / ured@os-imestrovic-vrpolje.skole.hr
preskoči na navigaciju