preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Anamarija Macan, 3. 12. 2021.

TAJNIK/ICA ŠKOLSKE USTANOVE  (m/ž)  - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme– 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena - zamjena, rad u Matičnoj školi Vrpolje, a po potrebi u područnim školama

UVJETI:

  Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu (93/14, 127/17, 98/19)              kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema članku 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje:

  1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
  2. završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

 

 Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslik dokaza o državljanstvu,

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja i

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, odnosno na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 143/13, 98/19), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/),
od 3.12.2021. do 13.12.2021., na adresu: Osnovna škola „Ivan Meštrović“ Ulica bana J. Jelačića 50, 35210 Vrpolje s naznakom „za natječaj – tajnik/ica školske ustanove“

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja u Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje koji se nalazi na poveznici http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/upload/os-imestrovic-vrpolje/images/static3/996/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_u_OS_I.Mestrovic,_Vrpolje.pdf

Na web stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/ biti će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja predočit će izvornik.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08, 60/17)

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici 

OSNOVNE ŠKOLE „IVAN MEŠTROVIĆ“ VRPOLJE  http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/
 

 

KLASA:112-01/21-01/31

URBROJ: 2178/11-01-21-5

Vrpolje, 3. prosinca 2021. godine


Priloženi dokumenti:
Tekst_natjecaja.docx (20.68 KB)


Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Virtualna knjižnica

Školski list

 Kad zvoni

                     

Godina čitanja 2021

Anketa
Koliko često posjećujete našu web stranicu?





Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2015.

Ukupno: 182340
Danas: 9
Forum
CMS za škole logo
Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje / Bana Josipa Jelačića 50, HR-35210 Vrpolje / os-imestrovic-vrpolje.skole.hr / ured@os-imestrovic-vrpolje.skole.hr
preskoči na navigaciju